Den unikke nye overfladebehandlingsproces til keramisk belægning på magnesium, aluminium og titanium m.m. og uden miljømæssig belastning.

Det er nu muligt at give letmetallerne stålets overfladehårdhed og modstandskraft mod slid, en lav friktionskoefficient, høj korrosionsbeskyttelse, præcise dimensioner, høj dielektrisk styrke- og varmemodstand. KERONITE processen giver desuden et ideelt grundlag med god porøsitet til f.eks. Teflon belægning eller maling.

KERONITE åbner helt nye muligheder til anvendelsen af letmetaller, og giver derved konstruktørerne en enestående chance til at spare både vægt og fremstillingsomkostninger med samtidig forlængelse af komponenternes fysiske egenskaber og derved levetid og driftsikkerhed.

KERONITE er en elektrolytisk plasmaoxidations proces, hvor emnet bliver ophængt i et bad med en elektrolyt, der primært består af demineraliseret vand med alkaliske tilsætninger og brintperoxid. Emnet udgør den ene elektrode, og perforerede stålplader på karrets sider, den anden. Elektrolytten bliver tilført luft under processen, hvilket fremmer oxideringen. Det keramiske lag vokser med 1 µm i minuttet, hvor cirka 33% af lagtykkelsen går ind i selve emnet. Typiske lagtykkelser er fra 20 til 80 my.

Med aluminium kan en Vickers hårdhed på op til 2000 opnås, salttågetest op til 2000 timer, kontinuerlig varmemodstand 500 C , en slidstyrke som mange gange overgår hårdforkromning og hårdanodisering. Det er muligt at imprægnere den porøse zone med polymerer eller kemisk nikkel, der samtidigt kan afskærme emnet mod bestråling. Tilsvarende fordele kan opnås med andre letmetaller.

KERONITE har samtidigt en særdeles god miljøprofil, da den på ingen måde belaster miljøet, hverken med tungmetaller, farligt afkast eller arbejdsmæssige helbredsrisici. Emnernes forbehandling er begrænset til en mild alkalisk affedtning og efterbehandling blot ved skyl og tørring.

For yderligere oplysninger kontakt os pr. telefon eller e-mail.

Tryk her for at besøge KERONITE’s hjemmeside.